Prihláška za člena SJF

prihlasujem sa za individuálneho člena Slovenského jadrového fóra. Je mi známy cieľ a poslanie Slovenského jadrového fóra a členstvom v ňom chcem prispieť k plneniu uvedeného cieľa.

Osobné údaje:

Meno a priezvisko:

Rodné číslo:  
Poštová adresa:  
E-mail:  
Telefón:  
FAX: