Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

 
 

VÚJE Trnava, a.s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia

Okružná 5
918 64  Trnava

tel.: + 421 – 33 – 599 11 11
fax: + 421 – 33 – 599 12 00

E-mail: 
vuje@vuje.sk
http://www.vuje.sk

Slovenské elektrárne, a.s. - Riaditeľstvo akciovej spoločnosti

Hraničná 12
827 36 Bratislava 212

tel.: +421 2 5069 1111
fax.: +421 2 5341 7525

E-mail: 
info@hq.seas.sk

http://www.seas.sk

Slovenské elektrárne, a.s. - Atómové elektrárne Bohunice, o.z.

919 31 Jaslovské Bohunice 

tel.: 033-597 1111 
fax: 033-559 1527, 559 1513 

E-mail: 
infoebo@ebo.seas.sk

http://www.seas.sk

Slovenské elektrárne, a.s. - Atómové elektrárne Mochovce, o.z.

935 39 Mochovce

tel.: 036-636 1111 
fax: 036-639 1120 

E-mail: 
infoemo@emo.seas.sk

http://www.seas.sk

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

Bajkalská 27, P.O.BOX 24
820 07 Bratislava 27 

Kancelária predsedu ÚJD SR 
tel.: 02 - 53 42 10 32 
fax: 02 - 53 42 10 15 

E-mail: 
info@ujd.gov.sk

http://www.ujd.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19, 
827 15 Bratislava 212 

tel.: 02 / 48541111
fax: 02 / 43337827

E-mail: palkovicova
@economy.gov.sk

http://www.economy.gov.sk

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
International Atomic Energy Agency

P.O. Box 100
Wagramer Strasse 5
A-1400 Vienna, Austria 

tel.: (+431) 2600-0
fax: (+431) 2600-7

E-mail: 
Official.Mail@iaea.org

http://www.iaea.org

EnergyWebtel.: +420 - 361 - 257673
fax: +420 - 361 - 257674

E-mail: 
redakce@energyweb.cz
http://www.energyweb.cz

Decom Slovakia, spol. s r.o.

ul. Jána Bottu 2, 
917 01 Trnava 

tel.: ++421 / 33 / 591 31 41
fax: ++421 / 33 / 552 10 77

E-mail: 
mail@decom.sk

http://www.decom.sk