Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

 
 
 

 
Slovenské jadrové fórum (SJF) bolo ustanovené ako združenie občanov, ktorí podporujú mierové využívanie jadrovej energie.

Cieľom združenia je poskytovanie informácií o všetkých aspektoch jadrovej techniky slovenskej verejnosti, ako aj poskytovanie pravdivých informácií o slovenskej jadrovej energetike do zahraničia.

Ustanovujúce valné zhromaždenie SJF sa konalo dňa 20.7.2000 v Trnave. Zúčastnili sa na ňom odborníci z energetiky, výskumných ústavov, technických univerzít ako aj z radov politických predstaviteľov.

Prvé riadne valné zhromaždenie SJF (VZ SJF) sa konalo dňa 23. 11. 2000 v Bratislave.

Na všetky verejné podujatia SJF budú pozývaní zástupcovia tlače i verejnosti.

Dňa 13. 12. 2000 bolo SJF prijaté do medzinárodnej organizácie Foratom so sídlom v Bruseli. Foratom predstavuje združenie národných jadrových fór členských krajín EÚ a jej asociovaných členov. Pre zaujímavosť možno dodať, že asociovanými členmi Foratomu sa už dávnejšie stali Maďarsko, Poľsko i Česko. Vstupom do Foratomu dostáva činnosť SJF novú dimenziu a možnosť uznávanej medzinárodnej prezentácie najmä v krajinách EÚ.