Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

 

SNUS a SJF v Národnej rade Slovenskej republiky

Dňa 6. 11. 2003 sa uskutočnil seminár Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenského jadrového fóra s poslancami Národnej rady SR o otázkach elektroenergetiky. Na seminári boli prednesené nasledujúce prednášky:

Prof. Ing. František Janíček, PhD., dekan FEI STU:
Trendy vývoja energetiky vo svete

Ing. Jiří Suchomel, CSc., predseda SNUS, VÚJE Trnava, a.s.:
Jadrová energetika vo svete
Stav a perspektívy jadrovej energetiky v zahraničí

Ing. Andrej Hanzel, člen predstavenstva SJF, riaditeľ odboru techniky SE, a.s.:
Ako sa vyhnúť energetickej kríze na Slovensku

Vzhľadom na zmenu termínu a zaneprázdnenosť sa namiesto predsedu SNUS pána Suchomela zúčastnil doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc. z FEI STU.
Na seminári bolo prítomných viac ako 20 poslancov z rôznych politických klubov. Na stretnutí sa okrem problémov elektroenergetiky Slovenska diskutovalo aj o celonárodnom výpadku v Taliansku a širších európskych súvislostiach. Poslanci sa zaujímali o dostavbu EMO 3,4 o náhradu elektrických výkonov, ktoré budú na Slovensku chýbať od roku 2010.