Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Jadrové zariadenia a terorizmus
European Nuclear Council -Európska jadrová rada

Európska jadrová rada (ENC),orgán vrcholných predstaviteľov jadrovo energetických spoločností v Európe sa zišla v Paríži 28.9.2001.ENC vyjadrila najhlbšiu sústrasť rodinám obetí dramatického útoku,ktorý sa udial v Spojených štátoch 11.9.2001 a taktiež celému americkému národu.

V niektorých európskych štátoch zazneli otázky o potenciálnych dôsledkoch podobných útokov na jadrové zariadenia.Preto Európska jadrová rada ENC vydala nasledujúce stanovisko:

„Jadrové zariadenia sú navrhnuté tak,aby boli chránené i proti málo frekventným rizikám.V porovnaní s inými potenciálnymi cieľmi pre samovražedných teroristických útočníkov,majú jadrové budovy ďaleko vyššiu schopnosť odolnosti.Ochrana jadrových zariadení a pripravenosť operátorov a miestneho obyvateľstva by mohli významne obmedziť následky potenciálneho poškodenia pre akýkoľvek scenár.“

Avšak,útok z 11.septembra išiel za hranice rizika,ktoré môže byť rozumne brané do úvahy v mierovom svete.Tieto útoky boli vo svojej podstate podobné aktu vojny a musia byť takto primerane posudzované.Európska jadrová rada vyjadruje svoj názor,že v nadväznosti na opatrenia,už realizované v jadrových zariadeniach je primeraným prostriedkom na ochranu našich vyspelých zemí,miest a priemyselných zariadení na ochranu pred podobnými dramatickými udalosťami jedine vládou presadzovaná systémová prevencia takýchto udalostí od základu,vrátane opatrení uplatňovaných na letiskách a v lietadlách.Európska jad-
rová rada podporuje všetky rozhodnutia prijaté Európskymi vládami v predmetnej záležitosti.

   

Späť na obsah čísla