Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

  

Ďalšie čísla:

6/2001
6/2002

Prvé číslo (1/2000)
7/2001


1/2000 - Prvé číslo

 
   

Odštepný závod
 Slovenských elektrární
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným palivom

European Nuclear Council-Európska jadrová rada
Jadrové zariadenia a terorizmus

Vyraďovanie jadrovej elektrárne
A-1 Jaslovské Bohunice

Radiačná kontrola a ochrana
v SE a.s.VYZ o.z.

Podporné systémy na využívanie obnoviteľných zdrojov energií

Nový zákon o odpadoch
a jeho aplikácia v podmienkach
Slovenských elektrární,a.s.

A kde sú reaktory VVER 440
v porovnaní so svetom
v hodnotení metódou PSA -CDF?

Transmutácia vyhoreného jadrového paliva