Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

   Valné zhromaždenie SJF
   7. 12. 2001
   

 


  
Informácia o konaní 
VZ SJF 

  
Vyhlásenie VZ SJF 
  
Fotogaléria z priebehu 
VZ SJF 

   Valné zhromaždenie SJF
   23. 11. 2000
   

 

Informácia o konaní 
VZ SJF 

  
Fotogaléria z priebehu 
VZ SJF 
 
    

Valné zhromaždenie SJF
(23. 11. 2000)

Dňa 23. novembra 2000 sa na pôde FEI STU Bratislava konalo valné zhromaždenie Slovenského jadrového fóra. Zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 50 členov a viacero pozvaných hostí, medzi ktorými bol aj pán David Sycamore, riaditeľ pre inštitucionálne záležitosti Foratomu z Bruselu. Na úrovni Európskeho parlamentu bol p. Sycamore zapojený do diskusií o odstavení jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach. Vo svojom vystúpení okrem iného poznamenal, že zo slovenskej strany sa nenašiel žiadny zástupca, ktorý by argumentoval v Bruseli za ďalšiu prevádzku tejto elektrárne. 

    
David Sycamore

   
Prednáška

  
Po osobnej návšteve elektrárne V1 p. riaditeľ Sycamore konštatoval, že vykonané práce na rekonštrukcií sú na vysokej úrovni a nedajú sa porovnať s inými krajinami, ktoré prevádzkujú podobné reaktory VVER - preto odstavenie vidí iba ako politický krok.

Valné zhromaždenie SJF malo dve časti. V prvej sa riešili vnútorné normy a pravidlá SJF. 

V druhej časti valného zhromaždenia sa konal odborný seminár na tému "Dostavba blokov 3 a 4 EMO" v kontexte budúcich energetických potrieb Slovenska z hladiska elektrickej energie, celkových nákladov elektrizačnej sústavy, nákladov na dostavbu blokov EMO v porovnaní s inými zdrojmi, záväzkov SR splniť ciele z konferencie v Kjóto (znížiť emisie skleníkových plynov o 8 %). 

Výsledkom diskusie o prezentovaných výpočtoch je jednoznačná výhodnosť dostavby blokov 3 a 4 EMO, ktorá sa javí aj významným rozvojovým impulzom pre zamestnanosť a rozvoj energetiky i hospodárstva ako celku. 

Dostavba bola odborníkmi hodnotená metódou najnižších nákladov a integrovaného plánovania zdrojov (Least Cost Planning, Integral Resources Planning) a je nevyhnutnou investíciou aj z dôvodu energetickej bezpečnosti Slovenska. Jej realizáciu podporujú najmä tieto hlavné dôvody: 
    

 • očakávaná zvýšená spotreba elektrickej energie,
    
 • očakávaný vysoký trend rastu cien primárnych palív, hlavne plynu, 
    
 • reálna rozostavanosť v súčasnej, nie účtovnej cenovej úrovni, 
    
 • skutočné ceny importov elektrickej energie, 
    
 • trvalo udržateľný rozvoj Slovenska. 

Po odstavení zastaraných zdrojov elektrickej energie hrozí v SR nedostatok elektrického výkonu asi 1 600 MW, čo si vyžiada nároky na dovoz elektrickej energie asi za 10 až 15 miliárd Sk ročne.

Slovenské jadrové fórum vyzýva na odbornú apolitickú diskusiu všetky zainteresované strany, hlavne pracovníkov štátnej správy, ktorým leží na srdci budúcnosť Slovenska.

Podpísaní:
Účastníci valného zhromaždenia Slovenského jadrového fóra.

Spracované podľa podkladov: SJF, TASR/OTS (24. novembra 2000), SE, FEI 
Foto: pseek, 2000