Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

 

marec 2003


Jadrová energia a životné prostredie

FORATOM Info file

Viac ako 2 miliardy ľudí na celom svete nemajú prístup k elektrickej energii.
Toto číslo predstavuje celú tretinu obyvateľov Zeme.

Dopyt po energii vo svete bude narastať s nárastom počtu obyvateľstva a takisto s priemyselným vývojom a hospodárskym rozvojom krajín.

Na uspokojenie dopytu a na zlepšenie životných podmienok nasledujúcich generácií budú potrebné významné prírastky vo výrobe elektriny. Takéto prírastky musia byť dosiahnuté udržateľným spôsobom, ktorý bude mať najnižší dopad na životné prostredie.

Avšak, jadrová energia nemusí byť ideálnym riešením energetických problémov pre každú svetovú stranu, pretože niektoré regióny nemajú vybudovanú elektrickú prenosovú a distribučnú sústavu. Naviac, investície do jadrovej energetiky nebudú oprávnené tam, kde je dopyt po energii nízky.

Jadrové elektrárne vyrábajú približne 17% svetovej elektriny a tým uchránia svet pred vypustením na 1,8 miliárd oxidu uhličitého na celom svete.

Iba v Európe zabráni ekologicky priaznivá jadrová elektrina vypusteniu 500 miliónov ton oxidu uhličitého ročne. Na to aby sme dosiahli rovnaký efekt, by sme museli znížiť premávku motorových vozidiel v EÚ o celých 75%.

Emisie oxidu uhličitého môžu byť naďalej redukované vybudovaním nových jadrových reaktorov, modernizáciou existujúcich reaktorov pre dosiahnutie vyššieho výkonu a pre predĺženie doby života jadrových elektrární.

Všetky formy energie, vrátane jadrovej budú potrebné v nastávajúcom dopyte po trvalo udržateľnom rozvoji. Špecifické možnosti voľby namierené k dlhodobým riešeniam by nemali byť vylučované z dôvodov krátkodobých politických tlakov.

Väčšina Európskych jadrových elektrární dosiahne „dôchodkový vek“ v najbližších 20 rokoch. Atmosferické emisie prudko vzrastú v prípade že reaktory budú nahradené zdrojmi na fosílne palivá.

Žiaden zdroj energie sám osebe nemôže byť „trvalo udržateľný“. Avšak jadrová energetika môže prispieť na vybudovanie trvalo udržateľného energetického systému a teda aj trvalo udržateľného rozvoja.

Alternatívne

Solár
Inštalácia solárnych článkov pre nahradenie jadrovej elektrárne (náklady 2,56 mld. €) by si vyžiadalo investíciu asi 92 mld. €. Inštalované solárne články by pokryli asi 150 kilometrov štvorcových, teda plochu rovnakú ako celé mestské územie Bruselu vo vcnútri okružnej magistrály.

Vietor
Ak by ste nahradili všetky jadrové elektrárne v EÚ veternými, pokrývali by územie o rozlohe 32.000 kilometrov štvorcových. Teda, ekvivalentom by bol desať kilometrov široký pobrežný pás ťahajúci sa od najsevernejšej časti Dánska, okolo celého Francúzska až k juhozápadnému koncu Španielska.FORATOM Info files sú krátke faktické poznámky, ktoré poskytujú stručnú podstatnú informáciu o jadrovej energii v Európe. Sú vydávané v e-Bulletine FORATOM a dajú sa nájsť na web stránke www.foratom.org