Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

 

Ďalšie čísla:


12/2001

Prvé číslo (1/2000)
7/2001


1/2000 - Prvé číslo

 
   

Petícia občanov SR za pokračovanie
prevádzky JE V-1 Bohunice

Zdravotný stav obyvatežstva v okolí jadrových elektrární na Slovensku v roku 2000

Is it possible to reduce energy costs without using nuclear power?

Ochrana zdravia žudí před zdrojmi ionizujúceho žiarenia v objektov budovaného Cyklotrónového centra Slovenskej Republiky v karlovej Vsi v Bratislave

Situácia v jadrovej bezpečnosti v Čechách a na Slovensku

Bohunické Spracovatežské
Centrum RAO

Reálne možnosti nakladania s vyhorelým jadrovým palivom a vysokoaktivnými odpadmi

Úrad jadrového dozoru SR má
novú predsedníčku

Bezpečné reaktory VVER pre toto milénium

Vývoj zariadení pre zaobchádzanie s RAO a vyraďovanie jadrových elektrární